INFORMATIE CORONAVIRUS / COVID-19

EFFECTIEVE FYSIOTHERAPIE

Beste client(e),

vanaf vrijdag 13maart zijn er aangepaste openingstijden voor de praktijk Fysio & Manuele Therapie ManualWorld.
Vanwege het risico met kans op besmetting op het coronavirus / COVID-19 is de veiligheid op dit moment niet goed te garanderen voor zowel behandelaar en client. Voor zover als nodig (en mogelijk) zal er via videobellen contact worden opgenomen met u als client. Daarnaast zal er voor een specifieke groep clienten fysieke afspraken mogelijk blijven. Met deze clienten groep wordt apart contact opgenomen.

Indien u op verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak wilt maken ivm noodzakelijke fysiotherapie dan is dat uiteraard mogelijk. Ook ZONDER verwijzing kunt U bij ManualWorld terecht. Voor vragen kunt u de praktijk bereiken via: 0638 545 529, whatsapp, sms of via de mail: info@manualworld.nl

Er wordt hard aan gewerkt om de praktijk zo goed als kan veilig te maken voor iedere leeftijdsgroep inclusief de groep kwetsbare patienten zoals omschreven door het RIVM. De verwachting is dat de praktijk begin april weer volledig geopend zal worden.

met hartelijke groet,

Ron Hof

Fysio en Manuele Therapie ManualWorld hanteert vanaf 13 maart 2020 de volgende richtlijnen nav het coronavirus bij aanname, afspraken tot behandeling en behandeling van (nieuwe) clienten:

Wij adviseren U GEEN afspraak te maken bij Fysio & Manuele Therapie ManualWorld of een al bestaande afspraak te annuleren indien U als client korter dan 2 weken geleden een risicogebied in binnen- of buitenland hebt bezocht OF contact had met patiënten met een mogelijke of bevestigde corona-infectie OF klachten hebt van verkoudheid, hoesten, keelontsteking en/of koorts. Heeft U iemand in Uw naaste omgeving met bovenstaande kenmerken dan verzoeken wij U op dit moment geen afspraak te maken of een al bestaande afspraak te annuleren.

De client wordt geadviseerd en is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van een afspraak indien de volgende gezondheidsproblemen optreden:

  • tekenen van verkoudheid
  • keelpijn
  • hoesten
  • koorts

Mocht een behandelaar van Fysio & Manuele Therapie ManualWorld merken dat bij de ontvangst van de client er sprake is van 1 van de bovenstaande tekenen van gezondheidsproblemen dan staat het de behandelaar vrij de afspraak direct te beeindigen. De kosten welke zijn gemaakt om de afspraak te realiseren zijn gelijk aan een “niet nagekomen afspraak” (zie tarieven).

Bij ontvangst (en tijdens de behandeling) van de client worden er naast het algemene advies van het RIVM aanvullende maatregelen genomen:

  • er worden geen handen geschud bij ontvangst
  • na betreden behandelruimte wordt de client verzocht de handen te wassen met zeep
  • hoesten en niezen moeten in de binnenzijde van de elleboog plaats vinden
  • neus snuiten in papieren zakdoek en deze in de afvalbak te deponeren
  • direct na het snuiten van de neus weer de handen wassen met zeep

Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige algemene richtlijnen van het RIVM welke worden gehanteerd voor de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast wordt de RIVM richtlijn gevolgd specifiek voor zorgverleners van Nederland.

De richtlijnen worden gehanteerd om de veiligheid van de patient, client en behandelaar zoveel als mogelijk te garanderen en daarmee niet het risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus / COVID-19.